? ANUNT P.U.Z NR. 2678/05.09.2017- Comuna Toplita, jud. Hunedoara
Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

ANUNT P.U.Z NR. 2678/05.09.2017

Incadrare in zona

Circulatia terenurilor

Reglementari

Situatia existenta

COMUNA TOPLITA

2678/05.09.2017

A N U N T

Avand in vedere prevederile art.25 alin.(l) si ale art. 57-61 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului, cu modificările si completările ulterioare;

Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 525/1996, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de constructii, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701 din 30 decembrie 2010, pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, Primaria comunei Toplita propune spre consultare publica PLAN URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE STATIE DE BAZA PENTRU SERVICII DE COMUNICATII ELECTRONICE , din SAT DABACA ,EXTRAVILAN , nr. Cadastral 60463 Toplita– beneficiar SC RDS & RDS SA.  Proiectant SC ARH„ E TIP STUDIO SRL .

In perioada 05.09.2017 –02.10.2017, documentaţia PUZ, poate fi pusa la dispoziţie, in vederea consultarii, la Primaria comunie Toplita – Urbanism (persoana de contact Dumitrescu Simona ),fiind publicata in data de 06.09.2017 pe site-ul Primariei comunei Toplita www.toplita-hunedoara.ro

Publicul este invitat sa participe la dezbaterea publica organizata la sediul Primariei comunei Toplita , sat Toplita, comuna Toplita, jud Hunedoara   data de         02.10.2017 ,ora 10.00.

Persoanele interesate, pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la documentaţia PUZ, la Primaria comunei Toplita in perioada 05.09.2017-02.10.2017, str.Principala , nr. 36 , sat Toplita comuna Toplita jud Hunedoara cod postal 337480 , email primariatoplita@yahoo.com.

Tel 0254735314 fax 0254735310

PRIMARUL COMUNEI TOPLITA

Ceriser Nicolae

Inspector

Dumitrescu Simona

Daca doresti sa îti exprimi opinia, lasa mai jos un comentariu

Esti logat la pentru a posta un comentariu.