? Informatii utile despre Urbanism si Dezvoltare urbana- Comuna Toplita, jud. Hunedoara
Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Informatii utile despre Urbanism si Dezvoltare urbana

Documete de interes public privind probleme de urbanism și dezvoltarea urbană a comunei Toplița

TopDocumente de urbanism

Documentele necesare obținerii Certificatului de urbanism și Autorizația de construire

LA OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE AVETI NEVOIE DE :
Pentru a putea construi o cladire, modifica sau demola una existenta  din punct de vedere legal  este necesar o autorizatie  de construire .
Pentru obtinerea  acestei autorizatii este necesar :
1. Certificat urbanism
2. Avize si acorduri
3. Autorizatia de construire

 1. Actele necesare  pentru obtinerea certificatului de urbanism :
  –    cerere tip (descarcă de aici formularul de cerere)
  –    actele de proprietate (contract de vanzare cumparare extras carte funciara in original)
  –    documentatia tehnica necesara :
  –    Partea scisa : memoriu explicativ (un exemplar)
  –    a) Plan de  incadrare in zona
  –    b) Plan  de situatie vizat  de OCPI Hunedoara, intocmit  de catre  un topograf  autorizat   – pe planul de situatie trebuie trecut toate distantele  de la toti  vecini . si Plan  cadastral  de pe  ortofotplan   de la  OCPI .
  –    Prin certificatul de urbansim se vor solicita anumite avize  , anexate la cererea  pt. emiterea autorizatiei de construire.
  –    Certificatul de urbanism este o operatiune administrativa  care are rolul de a informa autoritatile locale ; regimul juridic, regimul  tehnic si economic a imobilului  despre a carei situatie este vorba.
  Dovada achitarii taxei pentru emiterea certificatului de urbanism – in functie de suprafata terenului .
 2. Acte necesare pentru  obtinerea autorizatiei de  construire
  1.    cerere tip (plus anexe) se complecteaza  in numele proprietarului (descarcă de aici formularul de cerere)
  2.    actele de proprietate prezentate in copii legalizate   si avand formele de  intabulare
  3.    certificatul de urbanism  si planurile anexa  .Avizele  si celelalte documente  solicitate  prin certificatul de urbanism.
  4.    proiectul de executie doua exemplare  originale intocmite   de o societate sau persoana  fizica autorizata.
  Partea scrisa a proiectului :
  a)    Devizul  general  al  lucrarilor
  b)    memoriu tehnic de specialitate , arhitectura , rezistenta , instalatii
  c)    referate de verificare intocmit de verificatori atestai de MLPTL daca  este cazul
  Partea desenata :
  a)    planurile  complete pentru specialitati : arhitectura , rezistenta .
  b)    proiect de  arhitectura  intocmit de architect (planul tuturor nivelurilor, doua sectiuni, patru fatade)
TopInformatii topografice
 • doc
TopRegulamentul de urbanism
 • doc
TopPlanul de urbanism general PUG
 • doc
TopPlanul de urbanism zonal PUZ