Formulare online

Descărcați de aici formularele de care aveți nevoie în relația cu Primăria Comunei Toplița

 1. Model de cerere pentru solicitarea informațiilor publice (descarcă documentul de aici)
 2. Reclamatie administrativă 1, pentru neprimirea informațiilor publice solicitate (descarcă documentul de aici)
 3. Reclamatie administrativă 2, pentru neprimirea informațiilor publice solicitate (descarcă documentul de aici)
 4. Anexa nr. 2 Model 2009 ITL 027, D E C L A R A Ţ I A pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport (descarcă documentul de aici)
 5. Anexa nr. 36 Model 2009 ITL 061, CERERE pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă (descarcă documentul de aici)
 6. Anexa nr. 38 Model 2000 ITL 063, CERERE pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavări (descarcă documentul de aici)
 7. Anexa nr. 40 Model 2009 ITL 065, CEREREA PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAŢIEI privind lucrările de racorduri şi branşament la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu (descarcă documentul de aici)
 8. Model 2006 ITL – 001, DECLARAŢIE FISCALĂ pentru stabilirea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor fizice (descarcă documentul de aici)
 9. Model 2006 ITL – 003, DECLARAŢIE FISCALĂ pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul PERSOANELOR FIZICE (descarcă documentul de aici)
 10. Model 2006 ITL – 005, Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport în cazul contribuabililor PERSOANE FIZICE / PERSOANE JURIDICE (descarcă documentul de aici)
 11. Model 2006 ITL – 007, Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone în cazul contribuabililor PERSOANE FIZICE (descarcă documentul de aici)
 12. ITL – 008, CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE ŞI ALE VENITURI LA BUGETUL LOCAL PENTRU PERSOANE FIZICE (descarcă documentul de aici)
 13. Model 2006 ITL – 007, DECLARARE FISCALĂ pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri în cazul contribuabililor PERSOANE JURIDICE (descarcă documentul de aici)
 14. Model 2006 ITL – 011, DECLARAŢIE FISCALĂ pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul PERSOANELOR JURIDICE (descarcă documentul de aici)
 15. Model 2006 ITL 013, DECLARAŢIE FISCALĂ pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate (descarcă documentul de aici)
 16. Model 2006 ITL 014, DECLARAŢIE FISCALA pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate (descarcă documetul de aici)
 17. Model 2006 ITL 015, CERERE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE FISCALĂ PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE ŞI ALE VENITURI LA BUGETUL LOCAL PENTRU PERSOANE JURIDICE
 18. ITL 2010-104, DECLARAŢIA SPECIALĂ DE IMPUNERE pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat, în cazul persoanelor fizice deţinătoare a mai multor clădiri (descarcă documentul de aici)
 19. C E R E R E PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM (descarcă documetul de aici)
 20. F – 09, CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE (descarcă documetul de aici)