Geologie

Din punctul de vedere a geologiei, principalul ansamblu îl constituie formațiunile metamorfice, șisturile cristaline reprezentate prin micașisturi, amfibolite, gnaise şi gnaise ocular, virsta lor este estimata la 100 – 250 milioane de ani.
Relieful format pe aceste sisturi cristaline se caracterzeaza prin culmi înalte şi pante abrupte.

Având în vedere constituția geologică, zona comunei Topliţa se gaseste intro zona cu formațiuni metamorfice la sud de aliniamentul Tancova – Rușchița – Vadu, Dobrii – Cinciș, marcat prin mai multe dislocatii tectonice importante, afloreaza roci intens metamorfozate cunoscute sub denumirea de “cristalin getic”. Aceste șisturi cristaline sunt  reprezentate prin micasisturi, micasisturi cu granati, amfibolite, gnaise şi gnaise oculare. Subordonat apar intercalatii subtiri de calcare şi corpuri mici de roci granitoide. Versantii prapastiosi ai Cheilor Cernei sunt separati in gnaise oculare de la NE de Lunca Cernii. In partea de est a cristalinului getic se contureaza o zona alungita,  orientata E-V, constituita din sisturi cristaline mai tinere (Precambrian superior-Cambrian) şi mai slab  metamorfozate, in care se intercaleaza nivele cu calcare şi dolomite. Aceste formatiuni, cunoscute sub denumirea de seria de Dăbîca, formeaza culmea Prislop–Văratec.

 
Resursele subsolului
Prin resurse naturale se înţelege totalitatea elementelor naturale ale mediului înconjurător ce pot fi folosite în activitatea umană:
  • resurse neregenerabile – minerale şi combustibili fosili;
  • resurse regenerabile – apă, aer, sol, floră, faună sălbatică;
  • resurse permanente – energie solară, eoliană, geotermală şi a valurilor.
În întreaga activitate a mediului înconjurător se urmăreşte nu numai folosirea raţională a tuturor acestor resurse, ci şi corelarea activităţii de sistematizare a teritoriului şi a localităţilor cu măsuri de protejare a factorilor naturali, adoptarea de tehnologii de producţie cât mai puţin poluate şi echiparea instalaţiilor tehnologice şi a mijloacelor de transport generatoare de poluanţi cu dispozitive şi instalaţii care să prevină efectele dăunătoare asupra mediului înconjurător, recuperarea şi valorificarea optimă a substanţelor reziduale utilizabile.
Ca resurse ale solului mai importante trebuie amintite padurile de fag și stejar.
Resursele de apă cuprind râuri, lacuri alpine, bălţi, precum şi variate şi importante zăcăminte acvifere.