Repere istorice si culturale

        Apartenența comunei la Ținutul Pădurenilor constituie un avantaj pentru turismul în comuna Topliţa, o zonă etnofolclorică şi geografică de o rară frumuseşe, în care tradiţiile şi arta populară se păstrează nealterate. În apropierea localităţii Topliţa, la intrarea în comună se găseste zona de agrement a Lacului Cinciș. Tot la atracţii turistice se remarcă Ruinele furnalului vechi din anul 1871, Biserica din lemn Sf. Nicolae din satul Vălari din sec. XVII, Cheile Cernei, evenimentele locale, între care Festivalul Pădurenilor.

Încă exista de vânzare multe terenuri foarte pretabile pentru investitii în turism.
Pe teritoriul comunei au început să apară case de vacanță. În comuna Topliţa se află şi sunt recunoscute pe plan județean urmatoarele monumente:

  1. Biserica de lemn Sfântul Nicolae din Vălari, datată din secolul al XVIII-lea se află în partea de jos a satului. Farmecul locului şi calitatea artistică a construcției răsplătesc efortul de a o vizita. Vizitatorii şi specialistii sunt surprinsi de tehnica construcției, stâlpi prinși în tălpi şi grinzi de stejar şi cu fundătura din scânduri de brad batute pe interior. Mica biserica de țară este un relict în arhitectura de lemn sacrală, unica de acest fel cunoscută şi în prezent în țară.
    Biserica de lemn Sfântul Nicolae din Vălari nu mai este folosită de parohie din 1936,de când s-a sfințit biserica de zid. Biserica este înscrisă pe vechea lista a monumentelor istorice prin HCM 1160/1955, poz. 1439, şi pe noua lista, din iulie 2004, sub codul HD-II-m-A-03472.
  2. Schema de funcționare a furnalului de la Toplița

    Macheta furnalului de la Toplița

    Furnalul de la Toplița

    Furnalul din satul Topliţa, este pus în funcţiune în anul 1781 la 01 iulie, la initiativa tezaurariatului imperial habsburgic. Era primul furnal modern la acea vreme de pe domeniul Hunedoarei, pe locul unde astazi se pot observa doar ruinele. Furnalul a functionat pana în anul 1837. În satul Goleș au fost descoperite vestigii preistorice (ex. Topor de cupru).