Invatamantul

Invățământul. În comuna Topliţa există o şcoala cu clasele I-IV, care funcţionează în localitatea Haşdău precum şi un centru de zi tip After School. În aceste unităţi de învăţământ, renovate, procesul educaţional se desfăşoară în condiţii optime.
 

Școala Primară Haşdău
 
Aceasta scoala detine un numar de 14 elevi fiind formata din 7 fete și 7 baieti.
Pentru sezonul rece a fost asigurat combustibilul necesar încălzirii, în comună existând şi un microbuz şcolar care transporta elevii din Topliţa, Hasdau, Dabaca. Sistemul de încălzire al scolii este asigurat de o centrală cu lemne.
Numarul cadrelor didactice este de 2 acestia fiind navetişti. Şcolile sunt dotate cu un număr de 6 calculatoare, cu acces la internet în cazul centrului de zi After School şi a bibliotecii comunale care are în dotare 4 calculatoare – pentru biblionet.

Gradinița cu program normal
.

Învaţământul prescolar are inscrisi un efectiv de 21 copii (7 fete; 14 baieti),.

Încalzirea salilor de clasa se face cu combustibil solid prin intermediul centralei. Institutia de invatamant detine o biblioteca şcolară în care sunt 533 volume de carte.
Persoana responsabila cu biblioteca face imprumuturi de carte elevilor interesati.
 
Din anul 2012, la Toplița funcționează ”Centrul de zi privind asistența copiilor dupa programul școlar”  tip  AFTER SCHOOL

În baza unei finanțări de la Uniunea Europeană și Guvernul Romîniei a fost renovată, modernizată și dotată clădirea fostei școli din satul TOPLIŢA, pentru prima infiintare a centrului de zi privind asistenta copii dupa programul scolar  tip  AFTER SCHOOL. Proiectul a fost finantat  din  fonduri  nerambursabile  prin programul FEADR – PNDR, Masura  322  ”Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale” finalizat in  noiembrie 2012. Centrul se compune  din 3 sali de  clasa, biblioteca, bai, sala de mese, bucatarie, totate  sunt  dotate  cu mobilier și calculatoare. Incalzirea se  face  cu  centrala pe lemne.

1

Centrul After school din satul Toplița