Dotarea edilitara a comunei

  • Rețeaua de canalizare şi alimentare cu apă. Rețeaua de alimentare cu apa şi canalizare in sistem centralizat nu exista pe teritoriul comunei Topliţa. Acestea au fost realizate de unii cetăţeni ai comunei, individual sau colectiv, acolo unde condiţiile au permis. Scurgerea apelor pluviale se face prin rigole care mărginesc drumurile.

  • Rețeaua electrică. Electrificarea locuintelor este realizată în proportie de 100%. Aceasta comuna este asigurata in prezent de o retea de alimentare cu energie electica 20/0,4 kV, respectiv de 220 V in toate localitatile pe care le are in administrare. Iluminatul stradal este asigurat în toate zonele, cu exceptia satelor Curpenii Silvaşului, catun Manu şi satul Mosoru.

  • Telefonie, internet şi televiziune. Telefonia fixă există în Topliţa,  Dăbîca şi Hășdău–Vălari şi Dealul Mic sate ale comunei Topliţa. Telefonia mobilă și internetul funcționează cu diferite grade de acoperire în funcție de furnizor. Posturile de televiziune se recepționează cu antene de satelit.

  • Serviciile de salubrizare pe teritoriul comunei sunt furnizate de SC SALUB SA
  • Situațiile de urgență sunt gestionate în cadrul primăriei comunei Toplița prin Serviciul Voluntar pentru Situați de Urgență.
DCIM102MEDIADJI_0015.JPG

Toplița, centrul de comună