Localizare si suprafata

Catun Mosoru

Catun Mosoru

Comuna Topliţa este amplasată în zona de sud-vest a Transilvaniei, mai exact în masivul Muntilor Poiana Ruscă, masiv situat în partea vestică a României, pe teritoriul județului Hunedoara, în Ținutul Pădurenilor. Din punct de vedere administrativ, Comuna Topliţa cuprinde satul propriu-zis şi un numar de 8 sate componente: Curpenii Silvașului, Dăbâca, Dealu Mic, Goleș, Hășdău, Mosoru, Vălari și Manu.
Cordonatele geografice la care putem găsi comuna Toplița, sunt delimitate de valorile 45°41′ latitudine nordică și 22°47′ longitudine estică.
Între aceste limite teritoriul Comunei Toplița însumează o suprafaţă de 5075 ha (50,75 kmp), reprezentând sub 1 % din suprafața județului Hunedoara. Suprafața locuibilă a comunei Toplița este de 17.696 mp. Populația comunei este de 715 locuitori.

Comuna Topliţa se învecinează cu: la nord cu comuna Ghelari, la nord-vest cu comuna Bunila, la vest cu comuna Lunca Cernii de Jos, la sud cu comuna Rachitova, la sud-vest cu teritoriul administrativ Hateg comuna Teliucul Inferior la est.
Suprafaţa comunei este impartita dupa cum urmeaza:
a) 1548 ha – terenuri agricole reprezentand 30,50 % din suprafata comunei, din care: suprafata – arabila 216 ha, suprafata – pasuni 850 ha, suprafata – fanete 482 ha;
b) 2788 ha – fond forestier, respectiv 54 % din suprafata comunei; c). 15 ha – terenuri neagricole, ocupate de curti, cladiri, drumuri, terenuri neproductive, ape şi stufariş.

harta