ANUNT PUBLIC pentru achizitie prin cumparare directa pentru priectare si executie pentru investitia ”Centru de agrement sportiv” (anunt republicat)

ANUNȚ PUBLIC

pentru achizitie prin cumparare directa pentru:
proiectare si executie pentru investitia
”Centru de agrement sportiv 
al comunei Toplița, județul Hunedoara”

 

Conditii referitoare la contract:
conform contractului de proiectare si executie care se va semna de catre parti.
Contractul va intra in vigoare NUMAI DUPA AVIZAREA LUI DE CATRE FINANTATOR, IN CAZ CONTRAR DEVINE NUL

Conditii de participare:
conform documentatiei de atribuire atasata.
Ofertantul va trebui sa completeze formularele atasate

Criterii de atribuire:
pretul cel mai scazut.

Informatii suplimentare:
oferta se va depune in catalogul din SICAP sub denumirea PROIECTARE SI EXECUTIE pentru investiti a , ,,CENTRU DE AGREMENT SPORTIV AL COMUNEI TOPLITA, JUDETUL HUNEDOARA,,.
Documentele anexa la oferta se vor trimite pe emailul achizitorului, in acelasi termen.
e-mail: primariatoplita@yahoo.com

Data limita depunere oferta:
16.12.2019 ora 15:16

Tip anunț: cumpărări directe
Tip contract: lucrări
Cod CPV: 45212200-8 – Lucrari de constructii de complexe sportive (REV 2)
Valoarea estimată: 155.103,34  lei

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Comuna Toplița (Primăria comunei Toplița), județul Hunedoara
CUI: 4373983

CAIETUL DE SARCINI:

  1. 1. S.F. Toplita bun final 10.07.2018
  2. 02-SF_Partea desenata
  3. cerinte suplimentare
  4. e) Formulare anexa inclusiv modelul de contract
  5. Rasp. inf. supl. 1
  6. RASP. INF. SUPL. 2
  7. RASPUNS INFORMATII SUPLIMENTARE CENTRU DE AGREMENT TOPLITA
Posted in Achiziții publice, Anunturi publice, Fără categorie.