BIROUL ONLINE

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Pentru probleme legate de asistența socială vă puteți adresa d.nei PĂCURAR Adelina sau conducerii primăriei.

Comunicări din partea primăriei în legătură cu asistența socială