BIROUL ONLINE

AUTORIZĂRI și alte documente de urbanism

Acest spațiu este destinat documentelor de urbanism și diferitelor autorizări emise de Primăria comunei Toplița. Tot aici puteți vedea reglementările în domeniul urbanism, valabile pe teritoriul comunei Toplița.

Documentele necesare obținerii Certificatului de urbanism și Autorizația de construire

Pentru a putea construi o cladire, modifica sau demola una existenta  din punct de vedere legal  este necesar o autorizatie  de construire .
Înainte de începerea lucrărilor trebuie să aveți următoarele documente:
1. Certificat urbanism
2. Avize si acorduri
3. Autorizatia de construire

Actele necesare  pentru obtinerea certificatului de urbanism :

cerere tip (descarcă de aici formularul de cerere)
actele de proprietate (contract de vanzare cumparare extras carte funciara in original)
documentatia tehnica necesară:
partea scrisa memoriu explicativ, un exemplar care va conține:
a) Plan de  incadrare in zona
b) Plan  de situatie vizat  de OCPI Hunedoara, intocmit  de catre  un topograf  autorizat (pe planul de situatie trebuie trecute toate distanțele  de la toti  vecini.
c) Plan  cadastral  de pe  ortofotplan   de la  OCPI .

Prin certificatul de urbansim se vor solicita anumite avize, anexate la cererea  pt. emiterea autorizatiei de construire.

Certificatul de urbanism este o operatiune administrativă  care are rolul de a informa autoritățile locale despre regimul juridic, regimul  tehnic si economic al imobilului  despre a carei situatie este vorba.

Dovada achitarii taxei pentru emiterea certificatului de urbanism – se stabilește în functie de suprafața terenului.

Avize, autorizări și alte documente de urbanism emise de primărie

INFORMARE SI CONSULTARE A PUBLICULUI CU PRIVIRE LA ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE AMENAJARE A TERITORIULUI SI DE URBANISM

ANUNT demararea Etapei I – etapa intentiei de elaborare a propunerilor P.U.Z. de informare si consultare a publicului cu privire la documentatia: PUZ “CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA IN LOCALITATEA DABACA, COMUNA TOPLITA, JUDETUL HUNEDOARA”

ANUNTAM demararea Etapei 1 – etapa intentiei de elaborare a propunerilor P.U.Z., de informare si consultare a publicului cu privire la documentatia

PUZ
“CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA IN LOCALITATEA DABACA, COMUNA TOPLITA, JUDETUL HUNEDOARA”

Amplasament: localitate Dabaca, comuna Toplita, judetul Hunedoara,
EXTRAVILAN, CF NR. 60413
Beneficiar : P.F.A. BREB RALUCA-MARINA
Proiectant SC ARH’E TIP STUDIO SRL – arhitect Anca Botezan

Consultarea documentatiei poate fi facuta la Primaria Comunei Toplita, strada Principala, nr.– 36, sat Toplita, comuna Toplita, judetul Hunedoara, in perioada 09.10.2019 – 19.10.2019.

Observatiile vor putea fi transmise in scris la sediul Primariei Comuna Toplita – Compartiment Urbanism si Achizitii Publice, strada Principala, nr. 36, sat Toplita, comuna Toplita, judetul Hunedoara sau pe adresa de e-mail primariatoplita@yahoo.com, pana la data de 19.10.2019.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului: inspector principal Muntean Adriana Georgeta din cadrul compartimentului Urbanism si Achizitii Publice – Primaria Comunei Toplita, strada Principala, nr. 36, sat Toplita, comuna Toplita, judetul Hunedoara.

Compartiment Urbanism si Achizitii Publice,
Muntean Adriana Georgeta

Documentația:

A01. Incadrare in zona
A02. Plan de situatie propus
Memoriu aviz oportunitate pt info populatiei
Certificat de urbanism